Psychotesty Bielsko Biała
psychotesty
woj.śląskie, ul.Broniewskiego 48

Umów badania 601 879 282

Połącz/umów badania 601 879 282

Badania psychologiczne przeprowadza Agnieszka Knap Zagóra

Badania psychotechniczne - przebieg

Psychotesty mają na celu zbadanie Państwa sprawności psychoruchowej i cech osobowości ,ważnych z punktu widzenia wykonywanych czynności,do których takie badania psychotechniczne są wymagane.

Nie są to testy wiedzy,jak mogłaby - mylnie - sugerować nazwa.
W pierwszej kolejności jest przeprowadzany z Państwem wywiad psychologiczny, w czasie któych zbiera się podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania Państwa w życiu codziennym.
Ma to na celu przede wszystkim określenie Państwa osobowości,dojrzałości społecznej.
W następnej kolejnosci bada się poziom intelektu,sprawność psychoruchową (tutaj z użyciem aparatury pomiarowej). Dla przykładu,za pomocą tej aparatury podczas psychotestów badana jest szybkość reakcji na bodźce czy koordynacja
Przed badaniem jesteście Państwo zapoznawani z aparaturą ,za pomocą której badania psychotechniczne będą przeprowadzane. Całe badanie trwa zwykle od 1 h do 1,5 h.
Szybkość badań psychotechnicznych w przypadku konkretnej osoby zależy od tego ,w jakim tempie będzie wykonywanała kolejne etapy psychotestów. Na czas przeprowadzenia psychotestów wpływ ma też zakres badań psychologicznych.Badania psychotechniczne w Lesznie przeprowadzane są w ciągu 1 dnia.